Kurucu Üyeler/Tarihçe

Derneğimiz faaliyetine Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Dernekler Bürosununun 3/89 tarih ve 06-34-148/2615 sayılı izni ile Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ismi ile başlamıştır. Dernek tüzüğü 23.5.1989 tarihinde resmen tasdik edilmiştir.

Derneğimiz isminde "Türkiye ve Ulusal" kelimelerinin kullanılması ve "Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisine (EAACI)" üyeliği Bakanlar Kurulunun 21.12.1995 tarih ve 95/7740 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren derneğimizin ismi "Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği" olarak değişmiştir.
 
 

KURUCUNUN ADI-SOYADI

UZMANLIK ALANI

Prof. Dr. Yıldız Saraçlar

Pediatri

Prof. Dr. Gönül Adalıoğlu

Pediatri

Prof. Dr. Kemal Özkaragöz

Pediatri

Prof. Dr. Ülker Öneş

Pediatri

Prof. Dr. Ayfer Tuncer

Pediatri

Prof. Dr. Emin Kansu

İç Hastalıkları

Prof. Dr. Emine Gönenç Ciliv

Biyokimya

Prof. Dr. Muhsin Saraçlar

Pediatri

Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil

Göğüs Hastalıkları

Doç. Dr. Fatih Özkaragöz

Pediatri

Aymelek Taşhan

Avukat

A. Asuman Çetin

Biyolog