Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin Misyonu

Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında;

 • Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,
 • Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek,
 • Bir  uzmanlık derneği olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir. 

Amacımız

 • Allerji hastalarının tıbbi, sosyal ve ekonomik problemlerine eğilmek ve çözmeye çalışmak.
 • Allerji hastalıkları sebeplerinin medikal ve sosyal yönü üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda hükümet, diğer dernek ve kurumlarca yapılan çalışmaları desteklemek.
 • Allerji hastalıkları ile mücadele ve bunların zararları hakkında toplumumuzu aydınlatmak amacı ile çeşitli yayın vasıtalarıyla propagandalar yapmak ve konferanslar tertiplemek.
 • Allerji hastalıkları uzmanlarının mesleki çalışmalarını bilimsel ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu  bir organ olmak.
 • Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir unsur olmak, dernek üyeleri arasında bilgi alışverilini sağlamak ve bunun içiçn sosyal toplantılar, kongreler tertip etmek
 • Ulusal ve uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak, araştırma, inceleme, yayın  yapmak ve bu konuda her türlü desteği sağlamak
 • Halk sağlığı konusunda çalışmaları desteklemek, bu alanda hükümet ve diğer kurumlarla birliği yapmak  onlara yardım etmek
 • Allerji hastalıkları alanında başarılı çalışmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak desteklemek
 • Allerji hastalıkları personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli teşebbüslere girişmek, tesisler kurmak ve ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak
 • Kendi branşında kurulacak bir vakfı desteklemek