Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bülent E. Şekerel

Prof. Dr. Bülent E. Şekerel

Başkan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Hastalıkları BD / Ankara

ABD’de doğdu. Orta öğrenimini Istanbul Erkek Lisesi’nde, tıp eğitimini Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında pediatri uzmanı, 1996 yılında pediatrik alerji uzmanı, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Alerji uzmanlığı, 2005 yılında Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi tarafından onaylandı.

Pennsylvania Üniversitesi Philadelphia Çocuk Hastanesinde ve Southampton Üniversitesi Alerji ve Solunum Hastalıkları Bölümünde çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Alerji-Astım-İmmünoloji Dergisi’nde 2002-2005 yılları arasında yardımcı editör, 2005-2008 yılları arasında ise editör olarak görev yaptı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim kurulu üyeliği yanı sıra  Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Yönetim Kurulunda 10 yıl süre ile görev yaptıktan sonra 2016 yılında başkan oldu.

Çeşitli “Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi ” ve “Dünya Alerji Organizasyonu” kongre ve sempozyumlarına konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu. 2021 yılında Istanbul’da yapılacak olan “Dünya Alerji Kongresi” başkanlığını Prof. Dr. Dilşad Mungan ile birlikte yapacaktır.

Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış 110’un üzerinde makalesi vardır ve bunlar 1400 kez atfedilmişlerdir.  “Çocukluk Çağı Astımı” (2008),  “Allerjik Rinit” (2011), “A’dan Z’ye İnek Sütü Protein Allerjisi” (2016) isimli kitapları ve “Çocukluk Çağında Allerji, Astım İmmünoloji”(2015)  isimli kaynak kitabı vardır.

Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya

Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya

2. Başkan

Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerji Kliniği / İstanbul

1983’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, 1989’da çocuk sağlığı ve hastalıkları,1996’da da çocuk alerjisi üst uzmanlık eğitimlerini Hacettepe  Üniversitesi Tıp  Fakültesinde tamamladı. 1996’da doçent, 2009’da profesör unvanı alan Prof. Dr. Çetinkaya 1992-1996  yılları  arasında  Ondokuz  Mayıs   Üniversitesinde öğretim üyeliği, 1998-2009  yılları  arasında  Şişli Etfal  Eğitim  ve  Araştırma Hastanesinde klinik  şefliği, 2009-2014 yılları  arasında  Maltepe  Üniversitesi  tıp  Fakültesinde  Öğretim üyeliği yaptı.  Yaklaşık 50 uluslararası, 100 ulusal yayını bulunan Feyzullah  Çetinkaya  halen  Acıbadem  International  hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. V. Dilşad Mungan

Prof. Dr. V. Dilşad Mungan

Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD / Ankara

1961 yılında Ankara’da doğmuş, lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İki yıllık zorunlu devlet hizmetinin ardından 1987-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tıpta uzmanlık öğrenciliğini yaparak Göğüs Hastalıkları uzmanı olmuştur. Allerjik Hastalıklar yan dal eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bağlı Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı’nda 1993-1996 yılları arasında tamamlamış ve Allerjik Hastalıklar uzmanı olmuştur. 1996 yılında Fransa, Angers Centre Hospitalier Universitaire D’Angers İmmunoloji ve Alerji Bölümü’nde çalışmıştır. 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvanını alan Dr. Mungan halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji İmmünoloji Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Yüksek Öğrenim Kurumu bursu ile 2014 yılında Kanada, Montreal Üniversitesi Sacre Couer Hastanesi mesleki astım araştırma kliniğinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Başlıca ilgi alanları mesleki alerjik hastalıklar, iç ve dış ortam alerjenleri ve korunma, astım tanı ve tedavisi, alerjen spesifik immünoterapi olup çalışmalarını bu konularda yoğunlaştırmıştır.

Doç. Dr. Ferda Öner Erkekol

Doç. Dr. Ferda Öner Erkekol

Genel Sekreter

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğt. ve Arş. Hastanesi Alerji Kliniği / Ankara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2003 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 2008 yılında immünoloji ve allerji uzmanı olmuştur.

2008 yılında Virginia/ABD, Indoor Biotechnologies Laboratory’de iç ortam alerjen düzeyi tayini ve elisa konusunda eğitim almıştır. Ağustos 2008 tarihinden itibaren Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Allerji ve İmmünoloji  Kliniği’nde görev yapmaktadır. 2010 yılında doçent olmuş, 2011 yılında eğitim görevlisi kadrosuna atanmıştır. Bu tarihten itibaren aynı kliniğin eğitim ve idari sorumluluğu görevini yürütmektedir.

Türk Toraks Derneği  ve Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde farklı çalışma gruplarında yürütme kurulu üyeliği ve sekreterliği görevleri sonrasında Aralık 2016 tarihinde Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği genel sekreterliğine seçilmiştir.  Aynı zamanda  T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (GARD)’ C4 grup sekreterliği görevini de yürütmektedir.

Yurtdışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve yine yurtdışı ve yurtiçinde farklı platformlardan alınmış bilimsel çalışma ve bireysel ödülleri mevcuttur.

Doç. Dr. Özge Uysal Soyer

Doç. Dr. Özge Uysal Soyer

Sayman

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Hastalıkları BD / Ankara

1973 yılında İzmir’da doğmuş, lise öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1999-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, takiben Çocuk Alerji Bilim dalında yan dal eğitimi tamamlayıp Çocuk Alerji uzmanı olmuştur. 2004 yılında ABD, Harvard Üniversitesi Brigham and Women’s hastanesinde ve 2008 yılında Davos’ta İsviçre Alerji ve İmmünoloji Enstitüsünde araştırıcı fellow olarak çalışmıştır. 2013 yılında doçent ünvanı almış, halen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Başlıca ilgi alanları çocukluk çağı ilaç alerjileri, besin alerjileri ve beslenmeleri ve astım tanı ve tedavisidir.

Prof. Dr. Aslı Gelincik

Prof. Dr. Aslı Gelincik

Dış İlişkiler Sorumlusu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı / İstanbul

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini FMV Özel Işık Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 -2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda iç hastalıkları uzmanlığını, 2001-2004 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji Bilim Dalı’nda alerjik hastalıklar yan dal uzmanlığını tamamladı. 2005-2010 yılları arasında aynı bilim dalında uzman doktor olarak görev yaptı. 2010 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2011 yılında immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı oldu. Halen aynı bilim dalında görevine öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

2012-2016 yılları arasında Alerji Astım İmmunoloji Dergisi’nde yardımcı editör olarak görev yaptı. Ulusal Alerji ve İmmunoloji  Derneği’nde ilaç alerjisi, besin alerjisi, herediter anjioödem ve immunoterapi çalışma gruplarında görev aldı. 2017 yılında Avrupa Alerji ve İmmunoloji Derneği’nin Böcek Alerjisi Çalışma Grubu Kurulu’nda göreve başladı. Birçok uluslar arası ve ulusal makalesi ve bilimsel ödülü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Can N. Kocabaş

Prof. Dr. Can N. Kocabaş

İletişim Sorumlusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji BD / Muğla

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini 1989-1993 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. 1993-1999 yılları arasında Tokat ve Kahramanmaraş’ta Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışmıştır. Yan dal uzmanlık eğitimini 1999-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Alerji ve Astım Bilim dalında tamamlamıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde 2002-2007 yılları arasında Laboratory of Allergic Diseases (National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health) ve Center for Biological Research (Food and Drug Administration), Bethesda MD. çalışmıştır.

Doçentlik ünvanını 2006, profesörlük ünvanını ise 2012 yılında almıştır. 2009 yılında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji EAH, Çocuk İmmünoloji ve Alerjisi Kliniğini kurmuş ve Klinik şefi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi BD kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir.

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği yönetim kurulu üyeliğini 2014 yılından beri yapmaktadır. Astım, besin alerjisi, anafilaksi gibi hastalıklar başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.