Medikal İstatistik ve Araştırma Atölyesi Kursu

Değerli Üyelerimiz,

12 Haziran 2018 tarihinde duyurusunu yaptığımız  “Medikal İstatistik ve Araştırma Atölyesi” kursuna katılmaya hak kazananların listesiaşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Yönetim kurulumuz başvuruları titizlikle incelemiş ve ağırlıkı olarak yandal uzmanlık öğrencilerinden oluşan 25 kişilik katılım listesi oluşturmuştur. Belirlenen katılımcıların katılamaması durumu göz önüne alınarak 10 kişilik yedek liste de belirlenmiştir.

Doç.Dr. Oktay Özdemir  tarafından  eğitim verilecek atölyemizin 1. ve 2. modülü 8-9 Eylül 2018’de dernek merkezinde, 3. ve 4. modüller aynı katılımcılarla 15-16 Aralık 2018’de yapılacaktır.
Yoğun talep nedeni ile tekrarı düzenlenmesi düşünülen atölyemizin tüm katılımcılar için faydalı olacağı düşüncesindeyiz.
Tüm üyelerimize çalışmalarında başarılar dileriz.
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji
Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr Bülent E. Şekerel
 • Bu toplantı “Nutricia” ilaç sanayinin eğitime koşulsuz desteği ile düzenlenmektedir.

Konu Başlıkları

Kurs sorumlu başkanı Doç. Dr. A. Betül Büyüktiryaki

MODÜL 1 – TEMEL MEDİKAL İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ

 • Sunumlar:
  • İstatistikte Temel Kavramlar ve Tanımlayıcı İstatistikler
  • Oranların Karşılaştırılması
   • İki grupta oranların karşılaştırılması
   • Tek grupta orandaki değişimin analizi
  • Ortalamaların Karşılaştırılmasına Giriş
   • İki grupta ortalamaların karşılaştırılması
  • Grup Çalışması:
   • Hangi Durumlarda Ortalama, Ortanca, Oran, Standart Sapma, Standart Hata vb. Kullanılır?

MODÜL 2 – İLERİ MEDİKAL İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ

 • Sunumlar:
  • Ortalamaların Karşılaştırılması
   • İkiden çok grupta ortalamanın karşılaştırılması
   • Tek grupta ortalamadaki değişimin analizi
  • Bağıntı Analizi ve Regresyon Analizi
 • Grup Çalışması:
  • SPSS’te Uygulama: İki ve Üç Gruplu Çalışmalarda Ortalamaları Nasıl Karşılaştırırım?

MODÜL 3 – BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMA ESASLARI

 • Sunumlar:
  • Bilimsel yayın tiplerinin gözden geçirilmesi
  • Makale hazırlamaya genel bakış (kimler yazar olabilir? Makaleyi hangi dergiye göndermeli? vb)
  • Makalenin ‘Giriş’ bölümü
  • Makalenin ‘Gereç ve Yöntemler’ bölümü – I (farklı araştırma tasarımları)
  • Makalenin ‘Gereç ve Yöntemler’ bölümü – II (randomizasyon ve maskeleme)
  • Makalenin ‘Bulgular’ bölümü – I (rakamların ve yüzdelerin sunulması)
  • Makalenin ‘Bulgular’ bölümü – II (tablolar)
  • Makalenin ‘Bulgular’ bölümü – III (grafikler)
  • Makalenin ‘Tartışma’ bölümü
  • Makalenin ‘Ekler’ ve ‘Kaynaklar’ bölümleri
 • Grup Çalışmaları:
  • Araştırma Tasarımlarının Örneklerle Değerlendirilmesi
  • Bu Makalede Neler Doğru, Neler Yanlış?

MODÜL 4 – ARAŞTIRMA PLANLAMA ESASLARI

 • Sunumlar:
  • Araştırma Metodolojisinin Esasları
  • Gözlemsel Çalışmalar ve Deneysel Çalışmalar
  • Randomizasyon Teknikleri
  • Örneklem Büyüklüğü Hesaplama
  • İstatistik Analizin Planlanması
  • “Intent-to-treat”, Per-protokol, “LOCF” popülasyonları
 • Grup Çalışmaları:
  • Randomizasyon Teknikleri Üzerinde Çalışma
  • Yapacağım Çalışmaya Kaç Hasta Alacağım?

Katılımcı Listesi

ASİL KATILIMCILAR

Betül Karaatmaca
Velat Çelik
Vehbi Ayhan
Dilek Eraslan
Burak İnce
Mehmet Yaşar Özkars
Ayşegül Ertuğrul
Sehra Birgül Batmaz
Şennur Keleş
Saliha Esenboğa
Zeynep Sözener
Sait Karaman
Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu
Serdar Nepesov
Gözde Köycü Buhari
İlknur Külhaş Çelik
Gonca Hancıoğlu
Zeynep Hizli Demirkale
Esra Hazar Sayar
Metin Keren
Selver Seda Mersin
Tuğçe Yakut
Cihan Örçen
Melike Kahveci
Hakan Güvenir

YEDEK KATILIMCILAR

Fevzi Demirel
İlkay Koca Kalkan
Özlem Özdedeoğlu
Ahmet Kan
Ezgi Ulusoy Severcan
Candan İslamoğlu
Mahir Serbes
Sevgi Sipahi
Hülya Anıl
Özdemir Can Tüzer