AİD HAKKINDA

Alerji ve Klinik İmmünoloji Biliminin ülkemizde geliştirilmesine öncülük eden derneğimizin yapısı ve aktiviteleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

HEKİMLER İÇİN

Derneğimizin hazırladığı onam formları, eğitim amaçlı hazırlanan dokümanlara ulaşmak ve üyelerimize özel sayfalara giriş yapmak için tıklayınız.