“Tıp Dalları Tarihçesi” Kitabı

Prof.Dr. Zeynep Mısırlıgil’den;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında tıpta bilim dallarının yurdumuzda kuruluş ve gelişmesini içeren bu kitabı bilim dünyasına kazandırmanıngururunu yaşıyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri bizlere her zaman rehber olmuş ve toplumumuza ışık tutmuştur. Çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak için izlenecek yolun hep ilim ve fen olduğunu vurgulamıştır. Türk Tarih Kurumunun merkez binasında Atatürk’ün “Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir.’’ sözü bizlere bilim dallarının tarihini yazmamızın önemli olacağı heyecanını yaşatmıştır. Atamızın “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’’ sözü bizlere ışık tutmuştur. Tıp ve diş hekimliği alanlarında farklı disiplinlerdeki uzmanların yazdığı bölümlerden oluşan bu tarih kitabımız ile Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlamak ve Atamıza şükranlarımızı iletmeyi amaçladık. Tıp bilim dallarının tarihini içeren bir kitabın maalesef günümüze kadar yazılmamış olmasına üzüldüğümüzü belirtmek isteriz. Kitabımız, yurdumuzda farklı bilim dallarının kuruluşunda hizmet veren ve gelişmesinde öncü olan bilim insanlarına yer vererek tarihi bilgileri içeren alanında ilk eser özelliğini taşıması açısından da önem taşımaktadır.

Tıpta hastalıkların çok erken yıllara dayandığı ve tedavi uygulamalarının da insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Mısırdaki papirüsler, Mezopotamya’daki çivi yazısı ile yazılmış kil tabletler tıp ve diş hekimliği alanındaki ilk tarihi bilgilerimizin başlangıcını sağlamıştır. Arkasındanbilgilerimiz önce el yazması sonra basılı kitaplarla artmıştır. Yıllar içerisinde tıp ve diş hekimliği alanındaki gelişmeler çeşitli bilim dallarınınoluşmasında rol oynamıştır. Kitabımızda dünyadaki bilim dalları tarihçesine özet niteliğinde yer verilmiştir. Ancak kilometre taşları gibi rol oynayan bazı bilim insanları ile önemli gelişmeler aktarılmıştır. Daha çok yurdumuzdaki bilim dallarının kuruluşu ve gelişmeler daha geniş kapsamlı olarak yazılmıştır. Bilim dallarının yurdumuzdaki kuruluş tarihlerinin unutulmadan gençlere aktarılması istenmiştir. Genç kuşakların köklerini bilerek çalışmalarının Ata’mızın söylediği gibi daha büyük işler yapmalarında ve daha güzel eserler üretmelerinde örnek olacağı düşüncesindeyiz. Genç doktorların özellikle branş seçimlerinde seçecekleri dalların tarihçesini bilmelerinin onlara gelecekten beklentilerini ve umutlarını arttıracağı düşüncesindeyiz. Çünkü geçmişi bilmenin yararı daha güvenli bir gelecek için gereklidir. Tarih bilinci, bu zamanlara nasıl gelindiğini bilmemizdeve ilerlememizde önemli unsurdur.

Bu kitapta ayrıca bilim dallarla ilgili özlü sözlere, anekdotlara, anılara ve doğru bilinen yanlışlar ile bazı tarihi yansıtacak resimlere de yerverilmiş olmasının kitaba bir zenginlik kattığı düşüncesindeyim.

Kitapta mümkün olduğu kadar ifade birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Özverili çalışmaya rağmen gözden kaçan hatalar için siz okuyucularımızın hoş göreceğini umuyoruz.

Kitabın editörlerinden Dr. Cengiz Yakıncı ve Dr. Lokman H. Tanrıverdi’ye, kitabın basılmasında Nobel Tıp Yayınevinin değerli yönetici veçalışanlarına teşekkür ederiz. Bu eserin yararlı bir kaynak olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Tıp Dalları Tarihçesi TANITIM + Alerji (1)

GÜNÜMÜZDE ALERJİ BİLİMİNE IŞIK TUTAN BİLİM KADINLARI ve PROF. MÜBECCEL AKDİŞ

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden ve Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisinin (EAACI) yayın organlarından biri olan Allergy Dergisinin Aralık 2021 sayısında,  alerji biliminde öncü çalışmaları ile tanınan 4 bilim kadınının (Prof. Mariana Castells, Prof. Kari C. Nadeau, Prof. Ruby Pawankar ve Prof. Mübeccel Akdiş) bilim yolculuklarını anlattığı bir makale yer aldı.

Anafilaksi Ulusal Online Kayıt Sistemi Çok Merkezli Konsorsiyum Protokolü

Anafilaksi Ulusal Online Kayıt Sistemi Çok Merkezli Konsorsiyum Protokolü

SOĞUK ALGINLIĞI MI? ALERJİK NEZLE Mİ? COVID-19 MU?

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI);  COVID-19 ile sık karışan soğuk algınlığı ve alerjik nezle gibi hastalıkları ayırmak için ARIA ve GA2LEN işbirliği ile bir rehber yayınladı.