Hekimler

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin görevlerinden birisi alerji ve immünoloji biliminin ülkemizde gelişmesini sağlamaktır. Bu amaçla ülkemizde ilk kurulan dernek olarak 1986 yılından beri bu hedef doğrultusunda çalışmaktadır.

Bu doğrultuda Alerji ve Klinik İmmünoloji alanındaki bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı kongreler düzenlenmektedir. Kongrelerimize alanında öncü ulusal ve uluslararası bilim insanları davet edilerek güncel deneyimlerini katılımcılarımızla paylaşmaları sağlanmaktadır.

Kongreler yanında yıl içerisinde düzenlenen kurslar ile hem mezuniyet öncesine hem de sonrasına yönelik bilgiler güncellenmektedir.  Eğitim amacıyla okullar ve önemli günlerde hekimler ve halkımız arasında farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.

Çalışma grupları tarafından Ulusal Rehberler’in hazırlanması  ve bilimsel çalışmaların yayınlandığı “Astım Alerji İmmünoloji” dergisinin yayını derneğimiz tarafından yapılmaktadır.

Derneğimiz bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla genç uzmanlık öğrencilerine bu aktivitelere katılımları için burs sağlamaktadır. Uluslararası kongrelere bilimsel çalışmaları ile katılacak olan genç araştırmacılarımıza da destek olunmaktadır. Üyelerimizin EAACI gibi uluslararası kuruluşlarda yer alması ve düzenledikleri kongrelere konuşmacı olarak katılabilmesi için destek olunmaktadır.

Derneğimizin yenilen web sitesinde sadece üyelerimizin giriş yapabileceği sayfalar açılmıştır.

Üyelerimize açık olan bazı sayfalar aşağıda belirtilmiştir.

Üye olmak için tıklayınız.