Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
1. Zeynep Mısırlıgil
2. Uğur Muşabak
3. Ümit Murat Şahiner