Dernek Organları

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 1989 yılında kurulmuştur. Ülkemizde alerji ve klinik immünoloji alanında ilk kurulan mesleki dernek özelliğini taşımaktadır. Kuruluş amacı alerji ve klinik immünoloji biliminin ülkemizde gelişmesini sağlamak yanında, toplumumuz yararına olacak nitelikli projeler üretmektir. Ülkemizdeki tüm erişkin ve çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanları derneğimizin üyesidir ve bu amaçlar doğrultusunda hizmet üretmeye çalışmaktadır. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak üyelerimizin bilimsel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerine destek verilmektedir. Bilimsel etkinliklerde ülkemizin ve dünyanın alanında önde gelen bilim insanları ile üyelerimizin buluşması ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji alanında ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil eden derneğimiz European Academy of Allergy and Clinical Immunology” üyesidir. Bazı bilimsel toplantılar derneğimizin katkılarıyla ortaklaşa olarak ülkemizde yapılmaktadır. Bilimsel etkinlikler yanında üyelerimizin hem ulusal hem de uluslararası kongrelerde bilimsel çalışmalarını sunmaları amacıyla destekler sağlanmaktadır.

Diğer yandan ülkemize özgün rehberlerin çıkarılmasını sağlamakta, bilimsel çalışmaların yayınlandığı ulusal veri tabanı tarafından taranan “Astım, Alerji ve İmmünoloji”  dergisini çıkarmaktadır.

Halka yönelik olarak önemli günlerde bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve farkındalık oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Ülkemizin sağlık politikalarının oluşturulmasında çeşitli kurumlar ile işbirliği yaparak katkı verilmektedir.

Derneğimizin bu aktiviteleri bünyesindeki yetkili kurullar tarafından üyelerimizin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Bu kurullar yönetim, denetleme, etik olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Her iki yılda üyelerimiz tarafından seçilmektedir. Yönetim kurulu 7, diğer iki kurul ise 3’er üyeden  oluşmaktadır.

Bu kurulların dışında çalışma grupları bilimsel üretkenliği nedeniyle derneğimizin en önemli organlarındandır. Üyelerimiz ilgi duydukları alanlarda bu çalışma grupları içerisinde yer alarak bilimsel dayanışma içerisinde faaliyet göstermektedirler.