Misyon ve Amaçlarımız

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin Misyonu

Alerji ve Klinik İmmünoloji alanında;

 • Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,
 • Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek,
 • Alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin Amacı

 • Alerji ve primer immün yetmezlik hastalarının tıbbi, sosyal ve ekonomik problemlerine eğilmek ve çözmeye çalışmak.
 • Alerji ve primer immün yetmezlik hastalıklarısebeplerinin medikal ve sosyal yönü üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda hükümet, diğer dernek ve kurumlarca yapılan çalışmaları desteklemek.
 • Alerji ve primer immün yetmezlik hastalıklarıile mücadele ve bunların zararları hakkında toplumumuzu aydınlatmak amacı ile çeşitli yayın organları aracılığı ile duyurular yapmak ve konferanslar düzenlemek.
 • Alerji hastalıkları uzmanlarının mesleki çalışmalarını bilimsel ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu  bir organ olmak.
 • Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir unsur olmak, dernek üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bunun için sosyal toplantılar, kongreler tertip etmek
 • Ulusal ve uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak, araştırma, inceleme, yayın  yapmak ve bu konuda her türlü desteği sağlamak
 • Halk sağlığı konusunda çalışmaları desteklemek, bu alanda hükümet ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak  onlara yardım etmek
 • Alerji hastalıkları alanında başarılı çalışmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak desteklemek
 • Alerji hastalıklarında hizmet verecek personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli teşebbüslerde bulunmak, tesisler kurmak ve ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak
 • Kendi branşında kurulacak bir vakfı desteklemek