Yönetim Kurulu

Prof. Dr.Dilşad Mungan

Prof. Dr.Dilşad Mungan

Başkan

Ankara’da doğmuş, lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Zorunlu devlet hizmetinin ardından 1987-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tıpta uzmanlık öğrenciliğini tamamlayarak Göğüs Hastalıkları uzmanı ve ardından aynı bölümde Allerjik Hastalıklar yan dal ihtisasını yaparak 1996 yılında Allerjik Hastalıklar uzmanı olmuştur. 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvanını alan Dr. Mungan halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 1996 yılında Fransa’da Centre Hospitalier Universitaire D’Angers İmmunoloji ve Allerji Bölümünde allerjen immünoterapisi, 2012 yılında Kanada, Montreal Üniversitesi Sacre Coeur Hospital Mesleksel Hastalıklar Araştırma Merkezi’nde mesleksel astım konusunda çalışmalar yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim komisyonlarında görev almış, Dönem III Eğitim Komitesi Başkanlığı ve Seçmeli Ders Komisyon başkanlığı yapmıştır. 2011-2017 yılları arasında Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2005), Türk Toraks Derneği Allerji ve Astım Çalışma Grubu Başkanlığı (2006-2008), Turkish Respiratory Journal editörlüğü (2008) ve European Respiratory Society Türkiye Delegeliği (2005-2008) görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nde 2012-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır ve dış ilişkiler sorumlusu olarak çalışmıştır. 2015-2018 yılları arasında Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) Türkiye ulusal delegeliğini yapmıştır. Halen World Allergy Organization’ da Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği delegeliği görevini yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Kadın Platformu’na 2013 yılında Tıp Fakültesi temsilcisi olarak katılmış, 2017 yılında Koordinatör Yardımcısı olmuştur ve halen bu koordinatörlük kapsamında HeforShe projesi liderliğini yürütmektedir.

Başlıca ilgi alanları astım tanı ve tedavisi, ağır astım, mesleksel astım ve allerjiler, allerjen immünoterapisi olup çalışmalarını bu konularda yoğunlaştırmıştır.

Prof. Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu

Prof. Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu

2. Başkan

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. Göğüs Hastalıkları eğitimini 1992 yılında Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde yan dal ihtisasını alarak 1995’de Erişkin Allerji ve İmmünoloji uzmanı oldu. 1989 yılında A.B.D. Washington DC, Georgetown Üniversitesinde Göğüs Hastalıklarında ”observer”, 1990-1991 yılları arasında Roma Üniversitesi “La Sapienza” Allerji ve Klinik İmmünoloji Bölümlerinde ”clinical fellow” olarak çalıştı.

Yan dal uzmanlığının ardından 1996 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Kalpaklıoğlu, Göğüs Hastalıkları AD’nın yanısıra Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı kurucu başkanı olarak 1999 yılına kadar görev yaptı. 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvanını aldı. Halen Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyesi, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçinde Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde “Allerjik Rinit” ve “Meslek Allerjileri” çalışma grubu başkanlıkları yapmış, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ile Türk Toraks Derneği üyeliği ve il temsilciliği yanısıra, TUKMOS Erişkin İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurtdışında Amerikan Allerji Akademisi’nde AAAI International fellow olarak yer almış, halen EAACI ve ERS üyesidir. Geçmiş dönemlerde WAO Communication Council üyeliği ve EAACI- IGAD (Interest group Allergy Diagnosis) Board’da görevlerinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çeşitli çalışmaları, çok sayıda makaleleri ve  bilimsel ödülleri mevcuttur. İlgi alanları rinit, astım ve moleküler tanı yöntemleridir.

Prof. Dr. Demet Can

Prof. Dr. Demet Can

Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Pediatri eğitimini İzmir Dr. Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde yan dal eğitimi alarak Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Yan dal eğitimi dışında kariyerini Başasistan ve Şef Yardımcısı olarak İzmir Dr. Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sürdürmüş,  2005 yılında doçentlik ünvanını almıştır. Allerji ve Solunum Polikliniği’ni geliştirerek 2010 yılında Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği’nin Kurucu Şefi olmuştur.  2013 yılında ABD University of Iowa Children’s Hospital’da bronkoskopi eğitimi almıştır. 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atanmış, halen aynı kurumda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları BD Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Milli Pediatri Derneği, Türk Toraks Derneği, Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği, şube yönetim kurulu üyeliği ve il temsilciliği yapmış, Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Denetleme Kurulu üyeliği görevi sonrasında 2018 yılında İletişim Sorumlusu seçilmiştir. Halen TUKMOS Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları III Dönem üyesidir.

Yurtdışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, yine yurtdışı ve yurtiçinde alınmış bilimsel ödülleri mevcuttur. Astım epidemiyolojisi, immunoterapi ve kronik öksürük ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu

Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu

Genel Sekreter

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, 2001 yılında Ankara SSK Çocuk Hastanesinde tıpta uzmanlık eğitimi tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, 2011 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmuştur.

2004-2008 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 2011 yılında doçent olmuş ve 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında profesör olarak atanmıştır. 2016 yılından itibaren Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji SUAM ve halen Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi eğitim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları kliniğinin eğitim ve idari sorumlusudur.

2016-2018 yılları arasında Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ilaç alerjileri çalışma grubu sekreteri ve 2018-2021 yılları arasında ilaç alerjileri çalışma grubu başkanı olarak görev yapmıştır.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bilimsel ödülleri mevcuttur. Çocuklarda ilaç alerjileri, besin alerjileri, astım, anafilaksi ve alerjik rinit ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Sevgi Keleş

Prof. Dr. Sevgi Keleş

Sayman - Mali Sekreter

“İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunudur.  Pediatri eğitimini Selçuk Üniversitesi Meram Tip Fakültesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yan dal eğitimi alarak Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Yan dal eğitimi sonrasında Selçuk Üniversitesinde uzman olarak çalışmamaya başlamış, 2010 yılında Los ABD, Los Angeles University at California’da Primer İmmün Yetmezliklerde moleküler mekanizmalar konusunda eğitim almıştır. 2012 yılında doçentlik ünvanlını almış, 2012-2015 yılları arasında ise Harvard University, Boston Childrens Hospital’da Alerji ve İmmünoloji Departmanı Laboratuvarlarında, Primer İmmün Yetmezliklerin genetik ve fonksiyonel yöntemlerle tanısı konusunda 3 yıl çalışmıştır. 2017 yılında Profesör olmuş ve halen Necmettin Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalında görev yapmaktadır. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İmmünoloji Anabilmdalını kurup, İmmünoloji doktora ve yüksek lisans programını başlatmış ve burada Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

Yurtdışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, yine yurtdışı ve yurtiçinde alınmış bilimsel ödülleri mevcuttur. Primer İmmün yetmezliklerin genetik ve fonksiyonel yöntemlerle erken tanısı ilgi alanlarıdır.”

Prof. Dr. Özge Uysal Soyer

Prof. Dr. Özge Uysal Soyer

Dış İlişkiler Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık ve Çocuk İmmünoloji ve Allerjisi yan dal uzmanlık eğitimlerini Hacettepe Üniversitesinde tamamlamış ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Eğitim süreçlerinde 2004’de Harvard Üniversitesi, Tıp fakültesi, Brigham and Women’s hastanesinde ve 2008’de Swiss Institute of Allergy and Asthma Research’de araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. 2009-2011 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 2013 yılında doçent, 2019 yılında profesör olmuş, Çocuk Allerjisi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology İlaç Allerjileri çalışma grubunda yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde Astım çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği, 2016-2018 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Yurtdışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır; h indeksi 20’dir. İlgi alanları ilaç allerjileri, besin allerjisi ve besin allerjili çocukların beslenmesi ve çocukluk çağı astımı ve ağır astımdır.

Prof. Dr. İnsu Yılmaz

Prof. Dr. İnsu Yılmaz

İletişim Sorumlusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur.  2002-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2008-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalında yan dal eğitimi alarak İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı olmuştur. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalını kurarak bilim dalı başkanı olmuştur. 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını almıştır.
2015’te “Uluslararası İş Birliği Projesi” ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Johns Hopkins University Asthma Allergy Center’de üç ay çalışmıştır. 2018-2023 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında doktora programını tamamlayarak PhD ünvanı almıştır.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
2022 yılında derneğimiz yayın organı olan Astım Allerji ve İmmünoloji dergisinin editörlüğü görevine getirilmiştir. Yurt dışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi mevcuttur. Astım, nazal polip ve ürtiker  başlıca ilgi alanlarıdır.