Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bülent E. Şekerel

Prof. Dr. Bülent E. Şekerel

Başkan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Hastalıkları BD

ABD’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında pediatri uzmanı, 1996 yılında pediatrik alerji uzmanı, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Alerji uzmanlığı, 2005 yılında Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi tarafından onaylandı.

Pennsylvania Üniversitesi Philadelphia Çocuk Hastanesinde ve Southampton Üniversitesi Alerji ve Solunum Hastalıkları Bölümünde çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Alerji-Astım-İmmünoloji Dergisi’nde 2002-2005 yılları arasında yardımcı editör, 2005-2008 yılları arasında ise editör olarak görev yaptı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim kurulu üyeliği yanı sıra  Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Yönetim Kurulunda 10 yıl süre ile görev yaptıktan sonra 2016 yılında başkan oldu.

Çeşitli “Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi ” ve “Dünya Alerji Organizasyonu” kongre ve sempozyumlarına konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu. 2021 yılında İstanbul’da yapılacak olan “Dünya Alerji Kongresi” başkanlığını Prof. Dr. Dilşad Mungan ile birlikte yapacaktır.

Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış 125’in üzerinde makalesi vardır ve bunlar 1700 kez atfedilmişlerdir.  “Çocukluk Çağı Astımı” (2008),  “Allerjik Rinit” (2011), “A’dan Z’ye İnek Sütü Protein Allerjisi” (2016) isimli kitapları ve “Çocukluk Çağında Allerji, Astım İmmünoloji”(2015)  isimli kaynak kitabı vardır.

Prof. Dr. Can Naci Kocabaş

Prof. Dr. Can Naci Kocabaş

2. Başkan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji BD

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi ile Çocuk Alerji ve İmmünoloji yan dal uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır.

2002-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde National Institutes of Health (NIAID/LAD) ve  Food and Drug Administration (Center for Biological Research) Bethesda MD. araştırmacı olarak çalışmıştır. Alerji uzmanlığı, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi tarafından onaylanmıştır.

2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olmuştur. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji EAH ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Çocuk İmmünoloji ve Alerjisi Kliniklerini kurmuştur. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi BD ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD başkanlığını yürütmektedir.

Astım, besin alerjisi, anafilaksi gibi alerjik hastalıklar başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Uluslararası bilimsel dergilerde 100’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongrelerde bilimsel çalışmaları ile bir çok ödül kazanmıştır. Şimdiye kadar 2 dönem Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Uğur H. Muşabak

Prof. Dr. Uğur H. Muşabak

Başkan Yardımcısı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

23 Mart 1966’da Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 1972-1983 yılları arasında İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki yıl kıta hizmetini takiben 1994-1998 yılları arasında Ankara GATA’da İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi aldı. Uzman olduktan sonra 1998-2000 yılları arasında İzmir Mevki Asker Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcılığı görevi yaptı. 2000 yılında başladığı İmmünoloji yan dal uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı ve aynı yıl GATA İmmünoloji Bilim Dalı Başkanlığında uzman olarak göreve atandı. 2006 yılında Doçent ünvanını aldı ve 30 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 2 yıl sure ile GATA İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Eylül 2010 tarihinde yeni kurulan İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalına atandı. Ağustos 2012 tarihinde profesör oldu. Ağustos 2015 tarihinde İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığına atandı. Ağustos 2016 tarihinde emekli oldu ve 1 yıl süre ile Özel LÖSANTE hastanesinde çalıştı. Eylül 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atanan ve hala bu göreve devam eden Prof. Dr. Uğur MUŞABAK Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol

Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol

Genel Sekreter

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dali
Ankara Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2003 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 2008 yılında immünoloji ve allerji uzmanı olmuştur.

2008 yılında Virginia/ABD, Indoor Biotechnologies Laboratory’de iç ortam alerjen düzeyi tayini ve elisa konusunda eğitim almıştır. Ağustos 2008- Nisan 2018 tarihleri arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Allerji ve İmmünoloji  Kliniği’nde görev yapmıştır. Bu süre içerisinde aynı kliniğin eğitim ve idari sorumluluğu görevini yürütmüştür. Nisan 2018’den itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır.  2010 yılında doçent, 2018 yılında Profesör olmuş. Hali hazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türk Toraks Derneği  ve Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde farklı çalışma gruplarında yürütme kurulu üyeliği ve sekreterliği görevleri sonrasında Aralık 2016 tarihinde Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği genel sekreterliğine seçilmiştir.  Aynı zamanda  T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (GARD)’ C4 grup sekreterliği görevini de yürütmektedir.

Yurtdışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve yine yurtdışı ve yurtiçinde farklı platformlardan alınmış bilimsel çalışma ve bireysel ödülleri mevcuttur.

Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner

Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner

Sayman

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Hastalıkları BD

1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de tamamladı. 1985-1988 yıllarında Kayseri Fen Lisesi’nde; 1988-1995 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nde eğitim gördü. 1996-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı eğitimini aldı. 2000-2001 yıllarında Pediatri başasistanlığı yaptı. Uzmanlık tezini Pediatrik Onkoloji Bölümünde hazırladı. 2002-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji bölümünde çalıştı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları üst ihtisasını tamamladı. 2013 yılında doçent, 2019 yılında profesör oldu.

2012-2014 yıllarında Kayseri’de mecburi Hizmet yükümlüsü olarak çalıştı. Burada  Eğitim ve Araştırma hastanesinde Çocuk Allerji Kliniğini kurdu ve gelişmesini sağladı. Prof. Dr. Şahiner 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne geri döndü. Allerji uzmanlığı, 2018 yılında European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI, Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi) tarafından da onaylandı.

2017-2018 yıllarında İngiltere, Londra’da Imperial College’de Prof  Dr Steve Durham’ın kliniğinde Allerjen immünoterapi, İmmün tolerans mekanizmaları ve besin alerjisinde peptid immünoterapisi konularında Dr Mohamed Shamji ile birlikte çalıştı.

Allerji-Astım-İmmünoloji Dergisi’nde 2016 yılından bu yana yardımcı editörlük yapan Prof. Dr. Şahiner, 2016 yılında basılan Ulusal Allerjen İmmünoterapi Rehberinde Editörlük, 2018 yılında basılan Ulusal Anafilaksi rehberinde Yardımcı editörlük yaptı.

2018 yılında Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu’na seçildi. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel derneklerin üyesi olan Dr.Şahiner aynı zamanda ulusal ve uluslar arası dergilerde bilimsel makale değerlendirmelerinde hakemlik yapmaktadır.

2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyesidir.

2018 sonu itibari ile uluslararası 63 yayını, scopusta 1300 civarında atıfı vardır. Çeşitli bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.  “Allerjik Rinit” (2011), “A’dan Z’ye İnek Sütü Protein Allerjisi” (2016) ve “Çocukluk Çağında Allerji, Astım İmmünoloji”(2015)  isimli kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

EAACI   ( European Academy of Allergy and Clinical Immunology) “Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi ”kongrelerinde sözlü ve poster sunum alanlarında ödülleri bulunması yanında, oturum başkanlıkları yapmış ve konuşmacı olarak da aynı platformda yer almıştır.

2019 yılında Antalya’da yapılacak olan “Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’nde kongre sekreteri olarak görev alacaktır.

Evli ve bir kız bir erkek çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Aslı Gelincik

Prof. Dr. Aslı Gelincik

Dış İlişkiler Sorumlusu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini FMV Özel Işık Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 -2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda iç hastalıkları uzmanlığını, 2001-2004 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji Bilim Dalı’nda alerjik hastalıklar yan dal uzmanlığını tamamladı. 2005-2010 yılları arasında aynı bilim dalında uzman doktor olarak görev yaptı. 2010 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2011 yılında immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı oldu. Halen aynı bilim dalında görevine öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

2012-2016 yılları arasında Alerji Astım İmmunoloji Dergisi’nde yardımcı editör olarak görev yaptı. Ulusal Alerji ve İmmunoloji  Derneği’nde ilaç alerjisi, besin alerjisi, herediter anjioödem ve immunoterapi çalışma gruplarında görev aldı. 2017 yılında Avrupa Alerji ve İmmunoloji Derneği’nin Böcek Alerjisi Çalışma Grubu Kurulu’nda göreve başladı. Birçok uluslar arası ve ulusal makalesi ve bilimsel ödülü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Demet Can

Prof. Dr. Demet Can

İletişim Sorumlusu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  Pediatri eğitimini İzmir Dr. Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde yan dal eğitimi alarak Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Yan dal eğitimi dışında kariyerini Başasistan ve Şef Yardımcısı olarak İzmir Dr. Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sürdürmüş,  2005 yılında doçentlik ünvanını almıştır. Allerji ve Solunum Polikliniği’ni geliştirerek 2010 yılında Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği’nin Kurucu Şefi olmuştur.  2013 yılında ABD University of Iowa Children’s Hospital’da bronkoskopi eğitimi almıştır. 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atanmış, halen aynı kurumda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları BD Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Milli Pediatri Derneği, Türk Toraks Derneği, Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği’nde çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği, şube yönetim kurulu üyeliği ve il temsilciliği yapmış, Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Denetleme Kurulu üyeliği görevi sonrasında 2018 yılında İletişim Sorumlusu seçilmiştir. Halen TUKMOS Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları III Dönem üyesidir.

Yurtdışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, yine yurtdışı ve yurtiçinde alınmış bilimsel ödülleri mevcuttur. Astım epidemiyolojisi, immunoterapi ve kronik öksürük ilgi alanlarıdır.