Etik Kurul Asil Üyeleri
1. Gönül Adalıoğlu
2. Yıldız Saraçlar
3. Seval Kendirli