Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyelik

Derneğimiz Medeni Kanunun 64. Maddesi gereği üyelik başvurularını yazılı olarak almaktadır. (Medeni kanun maddesine ulaşmak için tıklayınız)

20.12.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul kararınca üyelik aidatı 50 TL (Elli Türk Lirası)’dir.

Aidat ödeme üyelik kabulünden sonra yapılır.

Üye başvuru formuna 1 adet vesikalık fotoğraf ve Nüfus cüzdanı fotokopinizi ekleyin ve  tarih-imza atınız, imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formunuza 1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopinizi ekledikten sonra KARGO (tercihen yurtiçi) aracılığı ile aşağıdaki dernek merkezi adresine gönderiniz.

Adres: Mustafa Kemal Mh. 2124 Sk Yaşam İş Merkezi No:16/3-4 Çankaya/Ankara

Üyelik kabulü sonrası aidatınızı aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz.

 • Banka: Halk Bankası
 • Hesap Adı: Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • IBAN No: TR75 0001 2001 5410 0016 1000 28

Önemli: Bu üyelik başvurusu web sayfası başvurusu için geçerli değildir. Üye olmadan web sayfamıza kayıt olamazsınız.

 • Asil Üyelik:

  • Çocuk ve erişkin ‘’İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları’’ yan dal uzmanları ve bu alanlarda uzmanlık eğitimi görmekte olan hekimler ile,
  • Alerji ve klinik immünoloji alanı ile bağlantılı çalışma alanlarında lisans üstü eğitim görmekte olan kişiler,

Derneğe asli üye olma hakkına sahiptirler. Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilebilmesi için ayrıca Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gereklidir.

Bu şartları taşıyan bir kişinin asli üyeliğe kabul edilebilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunması; bu başvuruya derneğin iki asli üyesi tarafından yazılan teklif ve referans metninin, başvuruda bulunan kişinin özgeçmişinin ve alana ilişkin çalışmalarının eklenmesi zorunludur.

Başvuruda bulunan kişinin Türk vatandaşı olmaması durumunda bu maddede sayılan belgelerin yanı sıra Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösteren belgelerin de eklenmesi gerekir.

Asli üyelik başvurusu, yönetim kurulu tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir. Başvurunun reddi halinde dernek ve ilgili kurulların “üyeliğe kabul edilmeme nedeni” bildirme zorunluluğu yoktur.

 • Onursal Üyelik

  • Alerji ve Klinik İmmünoloji alanında yürütülen bilimsel çalışmalara veya Dernek faaliyetlerinin yürütülmesine önemli katkıları bulunan kişiler, Derneğe onursal üye olarak kabul edilebilirler.
  • Bir kişiye onursal üye unvanı verilebilmesi için derneğin iki asil üyesi tarafından aday gösterilerek önerilmiş olması gereklidir. Öneri, yazılı olarak yönetim kuruluna sunulur. Bu öneri metninde, önerilen kişinin hangi nedenlerle onursal üyeliğe aday gösterildiğinin açıklanması zorunludur. Önerinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunması durumunda konu, yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Öneride bulunulan kişinin onursal üyeliğe kabul edilebilmesi için genel kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır.