Alerji İle İlişkili Hastalıklar

Bazı hastalıkların semptom ve bulguları alerjik hastalıklarda görülenlere benzerlik gösterebilir. Bu hastalıklar çok sık görülmemekle beraber tanı konulması sırasında sorunlar yaşanabilir. Klinik bulguları alerjik hastalıklarda görülen bulgulara benzemekle beraber gelişiminde sorumlu mekanizmalar açısından farklılıklar gösterirler. Ya da astım gibi alerjik bir hastalığı olan hastalarda ek bir mantar alerjisi ile çok daha farklı, ağır klinik bulgular görülebilir.

Klinik olarak benzerlik gösteren bu hastalıklarda kimi zaman alerjik reaksiyonda rolü olan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde  çoğalması (mast hücresi, eozinofil vb) ya da bağışıklık sisteminde rol oynayan bazı mekanizmaların alerjen dışında aktive edilmesi (herediter anjioödem gibi) ile alerjik reaksiyon bulguları ortaya çıkabilir.

Bu hastaların iyi değerlendirilmesi ve doğru tanı konulması ancak deneyimli alerji ve klinik immünoloji uzmanları tarafından sağlanabilir. Tanısal işlemlerde alerjik hastalıklarda yapılanlardan daha farklı yaklaşım uygulanır. Çoğu zaman tanı konulması uzun bir süreç gerektirebilir. Alerji ve klinik immünoloji uzmanı yanında ek olarak farklı branş hekimlerinin (hematoloji gibi) yardımına da ihtiyaç duyulabilir.

Bu hastalıkların mekanizmaları farklı olduğu için tedavileri de soruna yönelik olarak farklılıklar gösterir.