İŞLETME HESABI TABLOSU

GİDER GELİR
Önceki Yıldan Devreden Borç : ………………. Önceki Yıldan Devreden Gelir : 2,250,335,19,-
Genel Giderler : 2,357,158,08,- a) Kasa : ………16,18,-
Personel Giderleri :…369,014,25,- b) Banka : 2,167,525,12,-
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı : ……………… c) Alacaklar : … 82,793,89,-
a) Kültür, Sanat, Spor : ……………… Üye Ödentileri : ……73,230,00,-
b) Eğitim ve Araştırma : 846,352,75,- Yurtdışından Alınan Yardımlar : ………………
c) Sağlık : ……………… Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar : ………………
ç) Sosyal Hizmetler : ……………… Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı : ………………
d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) : ……………… a) Bağış Gelirleri : …386,284,00,-
e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. : ……………… b) Yardım Toplama Gelirleri : ………………
f) Hukuk ve İnsan Hakları : …17,485,00,- İktisadi İşletme Gelirleri : 6,446,331,42,-
g) Hayır Yardımları : ……………… Finansal Gelirler : 2,857,388,84,-
ğ) Uluslararası Faaliyetler : 567,027,50,- Kira Gelirleri      276,410,00,-
h) Diğer       AİDAT : 129,034,32,- Diğer Gelirler : ………………
Diğer Giderler          EMLAKLAR : 4,328,331,29,- Alınan Borçlar : ………………
Mevcut Kasa : ……………….
Mevcut Banka : 6,185,245,40,- 2021-2022 YILI GELİR GİDER  FAZLASI  ( KARIMIZ )    3,766,097,37,-
Mevcut Alacaklar    İŞLETME ALACAKLARI : 1,256,428,23,-
 

 

GENEL TOPLAM

 

 

: 16,056,076,82,-

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

: 16,056,076,82,-