Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ercan Küçükosmanoğlu

Yürütme Kurulu Üyeleri

Nihat Sapan

Mehmet Yaşar Özkars

Aykut Güvensen

Aycan Tosunoğlu