Allerjik Rinit Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Figen Gülen

Yürütme Kurulu Üyeleri

Bülent Bozkurt (Sekreter)

Ayşe Baccıoğlu

Fatma Merve Tepetam

Burçin Beken