Allerjik Rinit Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Yavuz S. Demirel

Yürütme Kurulu Üyeleri

Cemal Cingi

A. Füsun Kalpaklıoğlu

Özge Öztürk Aktaş