Allerjik Rinit Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Bülent Bozkurt

Yürütme Kurulu Üyeleri

Ayşe Baccıoğlu (Sekreter)

Fatma Merve Tepetam

Kurtuluş Aksu

Şule Büyük Yaytokgil