Anafilaksi Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Z. Ferhan Özşeker

Yürütme Kurulu Üyeleri

Mehmet Kılıç

Hülya Ercan Sarıçoban

Semra Demir

Raif Coşkun