Anafilaksi Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Z. Ferhan Özşeker

Yürütme Kurulu Üyeleri

Semiha Bahçeci Erdem (Sekreter)

Nida Öztop Uz

Özlem Yılmaz

Şengül Beyaz