Astım Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ferda Öner Erkekol

Yürütme Kurulu Üyeleri

H. İlbilge E. Karagöl (Sekreter)

Özge Yılmaz

Sevim Bavbek

Zeynep Çelebi Sözener