Astım Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Sevim Bavbek

Yürütme Kurulu Üyeleri

Zeynep Şengül Emeksiz (Sekreter)

Zeynep Çelebi Sözener

Ersoy Civelek

Özge Yılmaz