Astım Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Sevim Bavbek

Yürütme Kurulu Üyeleri

Özge Uysal Soyer (Sekreter)

Ayşe Baccıoğlu Kavut (Sekreter)

Ayşe Bilge Öztürk

Ersoy Civelek