Besin Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ayşen Bingöl

Yürütme Kurulu Üyeleri

Ebru Arık Yılmaz (Sekreter)

Cansın Saçkesen

Gülden Paşaoğlu Karakış

Velat Çelik