İlaç Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Emine Dibek Mısırlıoğlu

Yürütme Kurulu Üyeleri

Ebru Çelebioğlu

Özlem Cavkaytar

Gözde Köycü Buhari

İlkay Koca Kalkan