İlaç Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Tuğba Arıkoğlu

Yürütme Kurulu Üyeleri

İlkay Koca Kalkan (Sekreter)

Metin Keren

Özlem Sancaklı

Özge Can Bostan