İmmünoloji Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Sara Şebnem Kılıç Gültekin

Yürütme Kurulu Üyeleri

Safa Barış (Sekreter)

Elif Karakoç Aydıner

Uğur Muşabak

Hasibe Artaç