Meslek Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ömür Aydın

Yürütme Kurulu Üyeleri

Bilge Akgündüz(Sekreter)

Emel Kurt

Özlem Göksel

Ülker Gül