Meslek Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ömür Aydın

Yürütme Kurulu Üyeleri

Dilşad Mungan

Özlem Göksel

Zeynep Çelebi Sözener