Meslek Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Başkanı

Ömür Aydın

Yürütme Kurulu Üyeleri

Dilşad Mungan

Özlem Göksel

Zeynep Çelebi Sözener

Üyeler

Adem Bıçakçı

Aykut Güvensen

Bülent Taner Karadağ

Cahit Doğan

Derya Seçil

Ercan Küçükosmanoğlu

Hasan Bayram

İlginç Kzılpınar Temizer

Mehmet Yaşar Özkars

Mustafa Kemal Altunoğlu

Nihat Sapan

Nur Münevver Pınar

Talip Çeter

Tevfik Koral Hoca

Yakup Canıtez

Duyurular
Etkinlikler
  • 2. Aerobiyoloji Sempozyumu 21 Haziran’da Zonguldak’ta yapıldı.
Eğitim
Güncel Yayınlar
İletişim