Meslek Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Emel Kurt

Yürütme Kurulu Üyeleri

Şule Çağlayan Sözmen (Sekreter)

Bilge Akgündüz

Ömür Aydın

Özlem Göksel