Özlük Hakları Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Şükrü Nail Güner

Yürütme Kurulu Üyeleri

Ahmet Akçay

Metin Keren

Arzu Didem Yalçın

Cihan Örçen