Özlük Hakları Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı

Şükrü Nail Güner

Yürütme Kurulu Üyeleri

Metin Keren

Yasin Karalı