ALERJİK BRONKOPULMONER ASPERGİLLOZİS (ABPA)

Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis, Aspergillus Fumigatus cinsi mantarlara karşı alerjik reaksiyon sonucu gelişir. Bu mantarlar toprakta bulunur. Her zaman karşılaşılmasına rağmen normal kişilerde reaksiyon gelişmez. Ancak tıpkı diğer alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi bazı kişiler bu mantarlara karşı IgE yanıtı oluşturur. Bu reaksiyonlar sonucu havayollarında kalıcı hasarlar oluşabilir.

Astım ya da kistik fibrozis’i olan hastalar Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis gelişimine yatkındır. Bu hastalarda aynı zamanda egzema, alerjik rinit, ürtiker ve sinüzit gibi hastalıklar bulunabilir.

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilliozis Semptomlar

Astımlı hastalarda ABPA’nın en belirgin özelliği astım semptomlarının (öksürük, nefes darlığı ve hırıltı) kötüleşmeye başlamasıdır.

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilliozis Diğer semptomlar

  • Kanlı mukuslu, pas renginde balgam
  • Ateş
  • Genel durumda kötüleşme, halsizlik

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilliozis Tanı:

  • Hastanın öyküsü
  • Akciğer grafisi
  • Computerize Tomografi
  • Deri testi
  • Kan testleri

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilliozis Tedavi ve İzlem

Mantar maruziyetinden kaçınmak esastır. Ama zordur. O nedenle medikal tedavi yapılması gerekir

Astım ilaçları yani oral kortikosteroidler havayollarında düzelme, öksürük ve mantar eliminasyonu sağlar. Tedaviye yanıt hastanın durumuna ABPA’nın şiddetine bağlıdır.

Ek olarak oral antifungal ilaçlar da önerilmelidir. ABPA atağı geçirdiyseniz akciğerlerdeki hasarınız açısından düzenli takip edilmelisiniz.