Akım Sitometrisi

Akım sitometrisi hücreleri yüzeyindeki belirteçlere göre belirleyen bir sistemdir. Floresan boyalar ile işaretlenmiş özgün antikorlar bu belirteçlere bağlanır. Bu cihaz ile hücre sayıları ve tipleri kolayca ayrılır. Bağışıklık sistemimizi ilgilendiren hastalıklarda tanı konulması için hücre tiplerini ve sayılarını belirlemede en önemli yöntem olarak kabul edilebilir. Kısa sürede sonuç alınır.

Yine benzer şekilde hematolojik sisteme ait kanserlerde tipleme akım sitimetrisi ile yapılmaktadır.

Akım sitometrisinin kullanım alanı giderek artmaktadır. Alerjik hastalıkların tanısında kullanılmaya başlanılan bazofil aktivasyon testleri yine akım sitometrisi ile yapılmaktadır.