İlaç Provakasyon Testleri

İlaçlarla provokasyon testleri ilaç alerjilerinde tanısal işlemlerin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Provokasyon testlerinin yapılmasına ancak deneyimli alerji ve immünoloji uzmanları karar verebilir. Bu testler hem tanı amaçlı hem de şüpheli ilaca farklı bir seçenek bulunması amacıyla yapılmaktadır.

Provokasyon testlerine şüpheli ilaç ile yapılan deri testlerinin (prik/intradermal) sonuçları ve reaksiyon öyküsüne göre risk değerlendirmesi yapılarak karar verilir. Buna rağmen yine de ciddi reaksiyon gelişebileceği için test deneyimli doktorların gözetiminde yapılmalıdır. Test yapılan klinikte gelişebilecek reaksiyonlara acil müdahalenin yapılabileceği ekipmanlar bulunmalıdır.

İlaç provokasyon testleri öyküsünde ağır anafilaksi geçiren hastalara YAPILMAMALIDIR.

Provokasyon testlerinde başlangıç dozu ve doz aralıkları hastanın klinik bulgularına göre ayarlanır. Çok düşük dozlardan başlanarak verilen miktar giderek artırılır. Bu işlem sırasında hasta gözlem altında tutulmalıdır. En küçük değişiklikler bile kaydedilmelidir.

Unutmayın!

İlaç reaksiyonlarında tanısal testler hastanın şikayetlerinin düzelmesinden en az 4 hafta sonra yapılmalıdır.