Nitrik Oksit Ölçümü

Son yıllarda hava yollarındaki iltihaplanmanın tanısında ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde nefeste nitrik oksit düzeylerinin tayini yapılmaktadır. Yaşa göre değişmekle beraber küçük bir cihaza belirli bir sürede üfleme ile test yapılır. Astım gibi hastalıkların tanı ve takibi için kullanılması önerilmektedir. Ancak bu konuda henüz tam bir görüş birliği sağlanamamıştır.