Serum Total IgE Tayini

Alerjik hastalıklarda sıklıkla ilk bakılan laboratuvar incelemesidir. Serum IgE düzeyleri yaşa bağlı olarak değişim gösterir. Bebek doğduğunda göbek kordonundaki IgE düzeyi sıklıkla 2 kIU/L’nin altındadır (IgE plasental bariyerini geçemez). Ortalama IgE seviyelerinde 10-15 yaşına kadar giderek bir artış olurken yirmili yaşlardan sonra azalma saptanır. Atopik yapıdaki süt çocuklarında görülen yüksek serum IgE seviyeleri erişkin dönemdeki atopiyi öngörmez. Alerjik hastalığı olan bireylerde en yüksek serum IgE seviyeleri atopik dermatiti olan çocuklarda görülür. Alerjik astımlı çocuklarda ise alerjik rinitlilere göre daha yüksek seviyeler görülür. Alerjik hastaların yaklaşık dörtte birinde ise normal seviyede saptanır.

Alerjik ve non-alerjik bireylerde serum IgE seviyelerinde örtüşme olması nedeniyle tanısal değeri yoktur. Alerjik hastalıkların tanısı ve izlemi için bakılması önerilmez.

Ancak, “alerjik bronkopulmoner aspergillozis”de total IgE’nin >1000 kU/L olması bir tanı kriteri olduğu için ölçülmesi gereklidir.

Atopik dermatitli hastalarda IgE düzeyi çok yüksek değerlere ulaşabilir ve serumda ölçülen spesifik IgE değerlerinde (ELISA sisteminin teknik özelliklerinden dolayı) yanlış pozitif sonuçlara neden olup besin alerjisi tanısına yol açabilir. Bu nedenle, alerjene özgü IgE ölçülen ve çok sayıda pozitif sonuç alınan hastalarda bu durum akılda tutularak total IgE ölçülmelidir.

Unutmayın!

Alerjik hastalıklar dışında birçok hastalıkta da total IgE seviyeleri yükselebilmektedir.