Etik Kurul Asil Üyeleri
1. M. Levent ERKAN
2. Yavuz S. DEMİREL
3. Mustafa YILMAZ