EXECUTIVE COMMITTEE

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ülkemizde Alerji ve İmmünoloji alanında kurulan ilk dernek olma özelliğindedir. Türkiye’deki tüm erişkin ve çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplarken ve alanı ile yakın çalışma içinde olan ilişkili branşlardan da üye kabul etmektedir.  Dernek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uzmanlık alanını temsil etmekte olup derneğin öncelikli amacı Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişmesini sağlamak ve bunu  toplum yararına yönelik projelere üzerinden gerçekleştirmektir.

Dernek bu hedeflerine ulaşmak için değişik aktiviteler içerisindedir.

Kongre ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi

Derneğimiz kuruluşundan beri her yıl uluslararası katılımlı kongreler yanında farklı illerde çok sayıda küçük kapsamlı bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bu yıl XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Kasım ayı içinde Antalya’da gerçekleşecektir. Kongre ve bilimsel toplantılar ile branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Bu toplantılar ayrıca; hem bilimsel hem de ulusal sorunların masaya yatırıldığı çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platform niteliğindedir.

Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) işbirliği.

Gerçekleştirilen uluslararası işbirlikleri ile uluslararası kurumların düzenlediği bazı kongre ve kurslar ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dernek bu konuda hem ülkemizi başarıyla temsil etmekte hem de ülkemiz biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmaktadır. Gelecek yıllarda benzer aktivitelerin ülkemizde yapılması konusunda anlaşmalar yapılmıştır. Örneğin 2021 dünya Alerji Kongresi İstanbul da gerçekleştirilecektir.

Kurs ve Alerji Okullarının düzenlenmesi

Dernek, hem yetişmekte olan uzmanların standart bir eğitimden geçmesi hem de yetişmiş uzmanların güncellemesi için kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Bu eğitim faaliyetleri yetişmekte olan uzmanlar için bedelsiz olup bu gençlerin ülkemizin önde gelen uzmanları ile biraya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarına imkan sunmaktadır.

Burslar

Üyelerimizin çeşitli bilimsel toplantılarına katılımına maddi destek sağlanarak hem güncellenmelerine hem de Ulusal ve Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine destek olmaktadır.

Rehberlerin hazırlanması

Dernek, alanındaki sağlık hizmetinin asgari ortak özelliklere sahip olabilmesi için hem alerji hem de immünoloji alanında çeşitli rehberler hazırlamakta, bunların tanıtımını ve uygulamaya aktarılmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktadır.

Halkımıza yönelik eğitim toplantıları

Ülkemizin her noktasında eğitim toplantıları ile hekimlerin ve sağlık personelinin hastalarla bir araya gelmesine ve iletişimin arttırılmasına çalışılmakta ve çeşitli  iletişim kanalları ile de (basın, sosyal medya vb) kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Yardımcı sağlık personelimize yönelik eğitim programları

Derneğimizin düzenlediği kongre ve kurslar ile hekimler yanında yardımcı personel eğitimleri de verilmektedir. Sağlık personelinin bu eğitimlere katılımı dernek tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim konusunda yeni politikalar geliştirilmesi konusunda ilgili devlet kurumlarına danışmanlık yapılması.

Astım, Alerji ve İmmünoloji Dergisi

Öncelikli olarak ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların yayınlandığı ulusal ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan dergimiz yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.