Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen, 22-23 Ekim 2022 tarihinde Green Park  Otel (Gaziantep) de gerçekleştirilecek olan “Çok Boyutlu Bir Öykü: Alerjik Rinit” programını aşağıda bulabilirsiniz.

Bilimsel Program

22 Ekim 2022

09:00-09:15 Açılış   V. Dilşad Mungan

Oturum Başkanları:  A. Füsun Kalpaklıoğlu

09:15-10:00 Alerjik Rinit Tanısı Ayşe Bilge Öztürk

10:00-10:45 Tek Havayolu Tek Hastalık V. Dilşad Mungan

10:45-11:15 ARA

Oturum Başkanları: Gül Karakaya

11:15-12:00 Alerjik Rinit Yönetimi A.Füsun Kalpaklıoğlu

12:00-12:45 Alerjik Rinitin Güncel Tedavisinde Kombinasyonlar  (ABDİ İBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU)  İnsu Yılmaz & Müge Özcan

12:45-14:00 ÖĞLE ARASI

Oturum Başkanları: Ayşe Bilge Öztürk

14:00-14:45 Alerjik rinitin sık rastlanan komorbiditeleri: KBB konsültasyonu (Kronik rinosinüzit) Müge Özcan

14:45-15:30 Alerji konsültasyonu (Nazal polip)  Gül Karakaya

15:30-16:00 ARA

Oturum Başkanları: İnsu Yılmaz

16:00-17:00 Alerjik Rinit Olgu Yönetimi (Vaka Paylaşımları) Zeynep Çelebi Sözener & Murat Türk

23 Ekim 2022

09:00-10:00 Sözlü Sunum Oturumu Ayşe Bilge Öztürk

10:00-10:30 ARA

10:30-11:30 Sözlü Sunum Oturumu Gül Karakaya

11:30-12:00 Akılcı İlaç Kullanımı Dilşad Mungan