Akılcı İlaç Kullanımı – XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent E Şekerel, XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili oturumda konuşma yaptı.

Sayın Prof. Dr. Şekerel tüm dünyada ve ülkemizde yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu vurguladı. Yaşanan bu sorunların yanlış tüketime bağlı israfa, ilaçlara bağlı yan etki riskinde ve özellikle antibiyotiklere karşı gelişen direnç nedeniyle tedavi maliyetlerinde artışa,  dolayısıyla da temel ilaçlara bile ulaşımın azalmasına bunun da hastalık ve ölüm oranlarının yükselmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Sağlık sistemimizde bireylerin tedavisinde kullanılacak ilaçlara uygun süre ve dozda en düşük maliyetle kolayca ulaşabilmesini sağlamak için akılcı ilaç uygulamalarının üzerinde durulması ve farkındalığın artırılmasının gerektiğini belirten Prof. Dr. Şekerel, Sağlık Bakanlığımızın da bu konuya özel bir önem verdiğini çeşitli etkinliklerle hekimlerde ve toplumumuzda farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Toplantıda ayrıca akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasında paydaşların çoğaltılması yani sağlık çalışanları yanında (hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli), tıp fakülteleri,  hasta/ hasta yakını, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri ve basın gibi gruplarında bu projeyi desteklemesi gerektiği vurgulandı.

Unutmayalım ki akılcı ilaç kullanımı ile öncelikli olarak halkın sağlığı ve toplumun çıkarları gözetilmektedir.

Prof. Dr. Bülent E Şekerel

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı