Alerji Aşısı Alerjiyi Ortadan Kaldırır mı?

Aşı tedavisi, hastanın duyarlı olduğu alerjenlerden elde edilen ürünlerin hastaya giderek artan dozlarda ve belirli zaman aralıklarında verilmesi esasına dayanır. Hastaya verilen bu alerjen ürünlerinin içinde ilaç veya kortizon bulunmaz. Aşı tedavisi vücuda genellikle cilt altından küçük bir iğne ucuyla, ağızdan damla veya tablet şeklinde verilerek uygulanır. Hastanın, verilen alerjene daha az duyarlı veya duyarsız hale getirilmesi amaçlanır. Aşı tedavisi temel olarak alerjik nezle, alerjik astım ve arı alerjisi olan ve tedaviden yarar göreceği düşünülüp seçilen 5 yaş üstündeki hastalara uygulanmaktadır. Tedaviye uygun olmayan bir kişide aşı tedavisi etkili olmamaktadır. Hastanın aşı tedavisine istekli olmasının yanı sıra, deri testi-kan testi ile gösterilen alerjenin kişide yakınmalara neden olması, korunma ve ilaç tedavisinden yeterli fayda görmemiş olması, kişinin uzun süreli ilaç kullanmak istememesi, alerjik nezleli hastalarda astımı önleme isteği, ilaçlara bağlı yan etkilerin olması durumlarında aşı tedavisi uygulanabilir. Aşı tedavisinin yararı, kişiden kişiye değişiklik gösterir, bazı hastalarda tam iyileşme sağlanırken, bazı hastalarda az veya hiç iyileşme olmayabilir. Ancak, uzman hekimler tarafından seçilmiş hastalarda, çoğu kez şikayetlerde ve ilaç ihtiyacında kayda değer bir azalma görülür. Aşı tedavisi bitiminde, şikayetleriniz tamamen bitmiş olsa bile, yıllar içerisinde tekrar ortaya çıkma ihtimali vardır. Aşı tedavisi, uzun süren, emek, maliyet ve uyum gerektiren bir tedavidir ve bu tedavinin size uygunluğuna mutlaka doktorunuzla birlikte karar vermelisiniz.

Video Galerisi