Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen, 27-28 Kasım 2021 tarihinde Merit Park Hotel (Girne, KKTC) de gerçekleştirilecek olan “Çok Boyutlu Bir Öykü: Alerjik Rinit” programını aşağıda bulabilirsiniz.

Bilimsel Program

27 Kasım 2021

Oturum Başkanları: V. Dilşad Mungan, Bülent Şekerel

09:00-09:40  Açılış   V. Dilşad Mungan

09:40-10:20  Alerjinin seyir defteri: Çocuktan yetişkine allerjik rinit   Bülent Şekerel
astım, besin allerjisi ve ürtiker birlikteliği

10:20-11:00  Alerjik rinit tanısı    Gülfem Çelik

11:00-11:30 ARA

Alerjik rinitin sık rastlanan komorbiditeleri

Oturum Başkanları: A. Füsun Kalpaklıoğlu

11:30-12:10  Kronik rinosinüzit: KBB konsültasyonu   Kemal Uygur

12:10-12:50  Nazal polip: Allerji konsültasyonu   Gül Karakaya

12:50-14:00  ÖĞLE ARASI

Oturum Başkanları: Gülfem Çelik

14:00-14:40  Rinit ama alerjik değil, ne yapmalıyız?   A. Füsun Kalpaklıoğlu

14:40-15:20  Yetişkinde alerjik rinit yönetimi  V. Dilşad Mungan

15:20-15:50  ARA

Oturum Başkanları: Bülent Şekerel, Gül Karakaya

15:50-16:30  Çocuk hastada farklı mı?   Emine Dibek Mısırlıoğlu

16:30-17:10  Çocukta olgularla tedavi yaklaşımları   Özge Soyer

 28 Kasım 2021

09:00-10:00  Sözlü Sunum Oturumu    A. Füsun Kalpaklıoğlu, Gülfem Çelik

10:00-10:30  ARA

10:30-11:30  Sözlü Sunum Oturumu   Kemal Uygur, Gül Karakaya

11:30-12:00  Akılcı İlaç Kullanımı   V.Dilşad Mungan