ASTIM HASTALARINDA PNÖMONİ (ZATÜRRE) AŞISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Zatürre Aşısı

Astım Çalışma Grubumuz, astım hastalarına pandemi döneminde zatürre aşısının hangi durumlarda uygulanması gerektiği ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün zatürre etkeni olan pnömokok ve Hemofilus Influenza tip B’ye karşı aşı yapılmasının COVID-19 hastalığı için koruyucu olmadığını ancak COVID- 19 hastalığı seyrinde bu etkenler ile gelişebilecek sekonder enfeksiyonlar için koruyucu olacağını belirttiğine dikkat çekildi.

Bu aşıların ekteki tablolarda gösterilen koşullarda uygulanması önerildi.