Astım Tedavisinde Kortizon Güvenli mi? Yan Etkileri Var mı?

Astım, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Hırıltı, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, çabuk yorulma gibi belirtiler sıklıkla görülür. Astım tedavisinde temel amaç hastalığın kontrolünü sağlamaktır. Günümüzde kortizon içeren ilaçlar, astım kontrolünde en önemli ilaçlar olarak kabul edilmektedir. Hastalığın doğal seyri ve ilaçlar hakkında ailelerin yeterli bilgiye sahip olmaması, ilaçların yan etkilerinden endişelenmeleri nedeniyle tedavi tam olarak sağlanamamaktadır. Şayet kortizon içeren bu ilaçlar düzenli kullanılmaz ise astım kontrolü bozulur ve hastanın şikayetleri devam eder. Aileler kortizonun en çok alışkanlık yapması, boy kısalığı ve kilo aldırmasından çekinmektedirler. Ancak kortizonlu ilaçların çocuğun yaşına uygun bir cihazla ve dozda, doğru  teknik ile kullanılması durumunda çok büyük oranda akciğerlerde kalır. Kana karışıp ciddi bir yan etki yapmazlar. İlaçlar uzun süreli kullanıldığında sadece kullanıldığı sürece 0.5 cm’e kadar büyümede duraklama yapabilir. İlaç kesildiğinde ise bu kısalık geriler ve erişkin boyu değişmez. Ancak ilaçlar düzgün kullanılmaz ise akciğerler etkileneceğinden astıma bağlı büyüme gelişme geriliği çok daha fazla olacaktır ve bu gerilik asla geriye dönmeyecektir. Bu nedenle astımlı çocukların alerji ve immünoloji uzmanlarının önerileri doğrultusunda ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir.

Video Galerisi