Girdi yapan Alerji Derneği

ARALIKLI ORUÇ, COVID-19 ENFEKSİYONUNU ÖNLEMİYOR ANCAK HAFİF GEÇİRİLMESİNİ SAĞLIYOR

ABD’de yapılan bir çalışmada aralıklı orucun COVID-19 enfeksiyonunun daha hafif geçirilmesine neden olduğu gösterildi. Çalışma, inançları gereği aralıklı oruç tutan insanların yoğun olarak yaşadığı Utah’ta 60 yaşın üstündeki insanlar üzerinde yapılmış. Son 40 yılda ortalama olarak ayda bir gün oruç tutanların COVID‘e yakalanma olasılıkları değil ama hastaneye kaldırılma veya yaşamını kaybetme olasılıkları daha düşük bulunmuş*.