Bağışıklık Sistemi Yetersizliğinin Belirtileri Nelerdir?

Bağışıklık sistemi yetersizliği; bağışıklık sisteminin herhangi bir parçasının çalışmaması ya da doğuştan olmaması nedeni ile görülen hastalıklar grubudur. Bağışıklık sisteminin etkilenen kısmına göre hastaların başvuru yakınmaları değişebilir. Genellikle yaşamın erken dönemlerinde bulgu verse de geç çocukluk hatta erişkin yaşta da yakınmalara rastlayabiliyoruz. Genel olarak hastalar sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile başvururlar. Bu enfeksiyonlar, orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, zatürre, ishal, cilt veya doku apseleri, uzun süren ağızda pamukçuk oluşumları, menenjit gibi ağır hastalıklar şeklinde olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının antibiyotik tedavisine beklenen yanıtı vermemesi durumunda, uzun süreli ve damardan antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulabilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları dışında, hastada büyüme-gelişme geriliği ve canlı aşılar ile enfeksiyon bulgularının oluşmasının yanı sıra ailede benzer öyküsü olan hastaların varlığı, birden fazla bireyde özellikle lenf bezi kanseri varlığı, kardeş ölüm öyküsü, anne-baba arasında akrabalık durumları, bağışıklık yetersizliği düşünülen tüm hastalara sorulmalıdır. Erken tanı ve etkin tedavi ile, hastaların hayat kalitesinin arttırılması ve daha sonraki yıllarda oluşabilecek organ hasarlarının ve ölümün önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir.

Video Galerisi