BAŞKAN PROF. DR. DİLŞAD MUNGAN’ IN GÖZÜYLE TÜRKİYE ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği  Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan WORKSHOP Dergisi’ne verdiği röportajda Derneğimizin amaçlarını ve hizmetlerini anlattı. Alerji ve alerjik hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Derneğimizin misyonu, Alerji ve Klinik İmmünoloji alanında; eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek; üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek ve alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

Derneğimizin amaçları, alerji-immünoloji hastalıkları sebeplerinin medikal ve sosyal yönü üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda sağlık bakanlığı, diğer dernek ve kurumlarca yapılan çalışmaları desteklemektir. Alerji-immünoloji hastalarının tıbbi, sosyal ve ekonomik problemlerine eğilmek ve çözmeye çalışmak, alerji hastalıkları hakkında toplumu aydınlatmak amacı ile çeşitli yayın organları aracılığı ile duyurular yapmak ve konferanslar düzenlemektir. Alerji- İmmünoloji hastalıkları uzmanlarının mesleki çalışmalarını bilimsel ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu olmak, meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir rol almak, dernek üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bunun için sosyal toplantılar, kongreler düzenlemektir. Ulusal ve uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak, araştırma, inceleme, yayın  yapmak ve bu konuda her türlü desteği sağlamak, alerji-immünoloji alanında başarılı çalışmaları olanları maddi ve manevi olarak desteklemektir.

Derneğin üyeleri; Derneğimize bu alanda çalışan tüm branşlardan ve dernekler yönetmelikleri gereğince kanunla belirlenen herkes üye olabilir. Derneğimiz üyelerinin büyük çoğunluğu çocuk ve yetişkin alerji ve klinik immünoloji uzmanlarından ve yan dal uzmanlık öğrencilerinden oluşmaktadır. Halen 700’ün üzerinde üyemiz bulunmaktadır.

Paydaşlarımız; arasında, alanımızla ilişkili olan diğer uzmanlık dernekleri, alerji-immünoloji alanındaki hasta dernekleri ve uluslararası alerji ve immünoloji dernekleri sayılabilir. Alanımızla ilişkili uzmanlık dernekleri ile ortak toplantılar düzenleyerek, projeler gerçekleştirerek alerji-immünoloji hastalarına multidisipliner yaklaşım bilincini hayata geçiriyoruz. Hasta dernekleri ve uzmanlık derneklerinin birlikte çalışmalarının alerji-immünoloji hastalarının tıbbi, sosyal ve ekonomik problemlerinin saptanması ve çözümünde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası derneklerin bilimsel etkinliklerini izliyor, üyelerimizi bu toplantılara katılmaya teşvik ediyor ve Türk delegelerinin bu derneklerin çalışma gruplarında temsiliyetini artırmak için çaba gösteriyoruz.

Derneğinizin gerçekleştirdiği önemli bilimsel çalışma ve etkinlikler; Derneğimiz eğitim etkinliklerine çok önem vermekte ve çeşitli alanlarda sürdürmektedir. Bunlar arasında sayılabilecek olanlar:

Üyelerimiz için, yıllık kongre, sempozyum, masterclass kurslar, ayrıca genç üyelere yönelik merkezi kurslardır. İki yıldan beri : “alerjim tv “de internet üzerinden çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.  Haftada 1-2 kez akşam saatlerinde yaptığımız bu programlar tüm üyelerimiz tarafından yüksek oranlarla izlenmektedir. Ayrıca basılı eğitsel materyal olarak süreli dergimiz “Alerji Astım İmmünoloji” ve çeşitli hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi rehberleri yer almaktadır. Güncel bilgileri içeren bu rehberler üyelerimizin günlük pratiklerinde çok kullanılmaktadır. Araştırmaların, bilimsel çalışmaların desteklenmesi amacıyla uzun süreli yurt dışı araştırma bursları ve kongre bildiri ödülleri özellikle genç üyelerimiz için çok teşvik edici olmaktadır.

Hastalara ve topluma yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik projeler de diğer etkinliklerimiz arasındadır. Bazı hastalıklarla ilgili dünya günlerinde ve gündemi yakalayan sosyal medya paylaşımları ile alerjik ve immünolojik hastalıklar ve alınacak önlemler, tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Bu yıl Alerjim tv üzerinden Besin Alerjileri Halk Kongresi yapıldı ve çok yoğun ilgi gördü, Diğer yayın organımız alerjim radyo üzerinden yine güncel konularda podcast yayınları gerçekleştirilmektedir.

Derneğimizin akademik birimleri olan 14 çalışma grubu vardır, bu gruplar kendi konularında ülke verilerimize katkı sağlayacak çok merkezli araştırmalar planlamakta ve yürütmektedirler. Ayrıca  alerji ve immünoloji alanında veri tabanı oluşmasına katkı yapacak çalışmalar yapmaktadırlar. Çalışma grupları ayrıca sözü edilen bilimsel toplantıları düzenler ve rehberleri oluştururlar.

Biz hekimlerin öncelikli dileği hastalarımızın ilaca ulaşabilmeleridir. İlaca erişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi için hekimler, sağlık çalışanları, kanun yapıcılar, sağlık otoritesi ve endüstri temsilcileri birlikte çalışmalıyız. Alerji immünoloji alanıyla ilgili çeşitli grup ilaçlar ve alerjen immünoterapisi olarak adlandırdığımız tedavi yöntemleri vardır. Alerji-İmmünoloji birçok sistemi tutan hastalıklar içerdiği için tedavide çok çeşitli ilaç seçeneği bulunmaktadır. Endüstri temsilcilerinin her türlü alerji ilacı, biyolojik ilaçlar ve özel kan ürünlerinin hastaların kullanımına sunulabilmesi için eşit derecede özen gösterdiklerini biliyor ve izliyoruz, bunun devam ettirilmesi en büyük temennimiz. Ancak immünoterapi ürünlerinin temininde giderek artan bir sıkıntı yaşanmakta ve hastalarımızın tedavileri yarıda kalmaktadır. Endüstrinin bu alandaki temsilcilerinin bu özel tedavi yönteminin sürdürülebilmesi için her zaman gösterdikleri çabayı bu dönemde de göstermelerini diliyoruz.