Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kursu 2 – 5 Haziran 2021

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz Laboratuvar Araştırmaları Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu “Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kursu’nun ikincisi interaktif olarak yapılacaktır.

Birinci Kursun devamı niteliğinde olacak kursumuz ilk kurs katılımcıları ile devam edecektir. Aktif katılımın 15 kişi ile sınırlandırıldığı kurs alerjim.tv’de şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecektir.

İnteraktif katılım için aşağıda linki verilen formu doğru olarak doldurmanız gerekmektedir. Başvuruları dernek yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve burs kazananlara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu

09:45-10:00 Giriş Prof. Dr. Günnur Deniz
10:00-10:45 Oturum Başkanı: Doç.Dr. İ. Çağatay Karaslan

·  Araştırma tipleri (Retrospektif, kesitsel, prospektif, anket çalışmaları)

·  Araştırmada uygun örneklem nasıl seçilir (Power analizi)?

·  Ne zaman power analizine gerek yok?

Prof. Dr. Erdem Karabulut
10:45-11:30 Veri seti oluşturma, değişkenler, p değeri, güven aralıkları, tanımlayıcı istatistikler (Ortalama, ortanca, standart sapma) Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Altunok
11:30-11:45 Kahve arası  
 11:45-12:30 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Günnur Deniz

·   Örneklemimiz nasıl dağılıyor?

·   Hangi testi seçmeliyiz?

·   Parametrik mi non parametrik mi?

·   Sık kullanılan testler

Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner
12:30-13:00 Öğle arası  
13:00-13:45 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ümit Murat Şahiner

Üç veya daha çok grubun karşılaştırılması: Post Hoc analizi Nasıl? Ne zaman?

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Baygül
13:45-14:30 Korelasyon ve Binary Regresyon analizleri Dr. Öğr. Üyesi Arzu Baygül
14:30-14:45 Kahve arası  
14:45-15:30 Oturum Başkanı: Doç.Dr. Leyla Pur Özyiğit

İstatistik ve grafik çizimi için uygun yazılımlar ve örnek çizimler

Dr. Özgür Albayrak      
15:30-16:15 ·   Biyoinformatik Big data analizi, Nereden başlamalı?

·   NGS ve Biyoinformatik & Proteomiks ve Biyoinformatik (OMIK teknolojisi ve biyoinformatik)

Dr. Öğr. Üyesi İdil Yet
16:15-16:30 Toplu Tartışma