Çok Boyutlu Bir Öykü: Alerjik Rinit Sempozyumu

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen, 22-23 Ekim 2022 tarihinde Green Park  Otel (Gaziantep) de gerçekleştirilecek olan “Çok Boyutlu Bir Öykü: Alerjik Rinit” programını aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya Herediter Anjioödem Günü Toplantıları

Dünya Herediter Anjioödem Günü Toplantıları. Ülkemizde Herediter Anjioödem Tanı ve Tedavisine Güncel Bakış.