Pneumomediastinum ile prezente olan bir ağır astım olgusu

Sunular sadece AİD üyesi hekimlerin erişimine açıktır