Çocuğumun Astımı, Büyüdüğünde Geçer mi?

Astım tanısı konulan çocuk hastaların yakınları tarafından sıklıkla sorulan sorulardan birisi de çocuğumun astımı büyüdüğünde geçer mi? ya da erişkin yaşa geldiğinde astımı devam edecek mi? şeklinde sorulan sorulardır.

Buna net bir cevap vermenin çok zor olduğunu en baştan söyleyebiliriz. Biliyoruz ki astım çocukluk çağının en sık görülen kronik solunum yolu hastalığıdır ve yine biliyoruz ki her 7-8 çocuktan birisine astım tanısı konulmaktadır. Ancak, astım kronik bir hastalık olarak tanımlansa da çocukluk çağında doğal seyrinin yaş gruplarına göre oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk hastalarda yüzde sekseninin astım yakınmaları ilk altı yaşta ortaya çıkarken, yedi yaşa gelindiğinde üçte ikisinin astım yakınmalarının düzeldiği görülmektedir.

Doğumdan itibaren 24 yaşa kadar dört bin çocuğun izlendiği çok yeni bir çalışmada, içlerinde astım tanısı konulanların yüzde altısının erişkin yaşda (yirmidört yaşında) astımının devam ettiği bildirilmiştir. Erişkin yaşa gelindiğinde astımın devam edip etmeyeceği sorusunun cevabı solunum fonksiyon testi değerleri, hava yolu aşırı cevaplılığı, alerjik duyarlanma, cinsiyet, diğer alerjik hastalıkların astıma eşlik edip etmemesi üstünden yapılan çalışmalarla değerlendirilmiştir. Bunlar içinde en net olanı ise, yapabilen çocuklarda solunum fonksiyon testi ile değerlendirdiğimiz akciğer fonksiyonlarıdır. Erken dönemde düşük akciğer fonksiyonlarının erişkin yaşa gelindiğinde astımın devam edeceğini gösteren pek çok çalışma mevcuttur. Cinsiyet açısından bakıldığında ise şimdilik erken yaşda astımın daha çok erkek çocuklarda görüldüğünü, ergenlikten itibaren ise daha çok kız çocuklarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Alerjik nezle, atopik dermatit gibi eşlik eden alerjik hastalıkların varlığı da astımın devamı açısından risk faktörü olarak değerlendirilebilir.

Video Galerisi