ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARININ YARARLARI

Mikroorganizmalar vücutta hastalık yapan gözle görülmeyen canlılardır. Aşıyla, bu mikroorganizmaların ölü veya zayıflatılmış formları veya parçaları vücuda verilir. Aşı yoluyla hastalıkla tanışan bağışıklık sistemimiz bu mikroorganizmaya karşı antikor üretir. Bu antikorlar daha sonra gerçek hastalıkla karşılaşıldığında vücudumuzu hastalıktan korur.

Aşı insanlık tarihini etkileyen çok önemli bir buluştur. Dünyada her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklardan 2-3 milyon çocuk ölmektedir. Küresel aşılama ile bunun 1,5 milyonu önlenebilir. Aşılar çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklara karşı sizin çocuğunuzu korumanın yanında, hastalıkların çocuktan çocuğa yayılımını önleyerek büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar. Örneğin aşılama sayesinde çiçek hastalığı dünya üzerinden silinmiştir.

Aşılar yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucunda üretilmektedir. Aşıların zararlı maddeler içerdiği, otizme neden olabileceği gibi görüşler ise hiçbir bilimsel temele dayandırılamamıştır. Tıpkı hastalıklardan kurtulmak için kullandığımız ilaçlar gibi herhangi bir aşı da herhangi bir çocukta beklenmeyen bir reaksiyona neden olabilir. Fakat aşıların faydaları göz önüne alındığında bu tip reaksiyonlar denizde bir damla gibidir.

Biz hekimlerin öncelikli görevi, hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Aşılar bu amaca hizmet ederken elimizdeki en önemli araçtır. Ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde 13 hastalığa karşı ücretsiz aşılama yapılmaktadır. Her yıl bu sayede 14296 çocuğun ölümü engellenmektedir.  Çocuklarımız ve ülkemizin sağlıklı geleceği için çocuklarımızı aşılatmalıyız.

Video Galerisi