COVID-19 Pandemisinde Ağır Astım Yönetimi

İngiltere’de National Institute for Care Excellence (NICE), COVID-19 pandemisi boyunca bir yandan sağlık personelini enfeksiyondan korurken, diğer taraftan da ağır astımlı çocuk ve erişkinlerin en güvenli alanda kalmasını sağlamaya yönelik “COVID-19 pandemisinde ağır astım yönetimi için hızlı rehber” başlıklı bir rehber hazırlamıştır. Rehber, bu yeni gelişen duruma hızlı bir cevap olarak hazırlanmış ve öneriler kanıtlara ve uzman görüşüne dayalı olarak yapılmıştır. Rehber 3 Nisan 2020 de yayınlamış olup elde edilen bilgiler ışığında güncelleneceği bildirilmiştir.

  1. Hastalarla iletişim kurma ve riski en aza indirme

* Hastaların COVID-19 ile ilgili olabilecek endişelerini ve korkularını hafifletmek için ruh sağlıklarını destekleyen profesyonel yardım için yönlendirilmelidir

* Ağır astımı olan hastalar, COVID-19’a bağlı ağır hastalık için yüksek riski taşıdıkları için bu gruba koruma konusunda önerilerde bulunulmalıdır.

*Hastalar kişiselleştirilmiş ve günce astım eylem planlarına uygun olarak düzenli ilaçlarını almaya devam etmelidirler. Burada temel amaç astımlarının olabildiğince kontrol altında olmasını sağlamaktır

*Hastalarla yüz yüze teması en aza indirmek ve bunun için de

  • mümkün olduğunda telefon, video veya e-posta yoluyla danışma hizmetleri sunulabilir
  • gerekli olmayan yüz yüze randevular ertelenmeli / iptal edilmeli

*Muayene olmak için gelen hastaların randevu günü COVID-19 semptomları geliştirmediklerinden emin olunmalıdır.

* Hastaların klinikte enfeksiyon kapma veya yayma riskini azaltmak için mümkünse tek başlarına veya en fazla bir aile üyesi veya bakıcısı ile kliniğe gelmeleri istenmelidir.

*Bekleme alanındaki zamanı ve sırada hastanın enfeksiyon alma riskini en aza indirmek için randevularına zamanında gelmeleri anlatılmalıdır.

*COVID-19 tanılı veya şüphelenilen hastalar belirlendiğinde ulusal takip ve tedavi programı doğrultunda hasta tedavi edilmelidir.

  1. Tetkikler

*Bronkoskopi ve pek çok solunum fonksiyon testlerini sadece acil vakalar için ve sonuçların hasta tedavisi üzerine doğrudan bir etkisi olacaksa yapılmalı, bu testlerin COVID-19’u yayma potansiyeli olduğu unutulmamalıdır.

  1. Tedavi

Biyolojik ilaçlar ile tedavi almakta olan hastalar

*Hastaların tedaviye devam etmeleri gereklidir. Çünkü astım için verilen biyolojik tedavilerin immüniteyi baskıladığına dair hiçbir kanıt yoktur.

*Eğer hasta biyolojik tedaviler için hastaneye gidiyorsa, kendi kendine uygulama ve evde tedavi alabilme veya sağlık merkezlerinde tedavi olabilme seçeneği araştırılabilir.

*Biyolojik tedaviye başlayan hastalarda biyolojik tedavinin rutin olarak izlenmesi uzaktan gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır.

Biyolojik ilaçlar ile yeni tedaviye başlanan hastalar

*Yeni bir biyolojik tedaviye başlanması planlandığında, tedavinin yararı ve riski arasındaki denge dikkate alınmalıdır.

Kortikosteroidler

*Hastalar kullandıkları inhale kortikosteroidlere devam etmelidirler. İlaçları kesmenin astım atak riskini arttırabileceği ve inhale kortikosteroidlerin COVID 19 bulaşma riskini arttırdığına dair hiçbir kanıt olmadığı anlatılmalıdır.

-*İdame oral kortikosteroid tedavisi, reçete edilen dozlarda alınmaya devam edilmeli ve ilacı kesmenin zararlı alabileceği anlatılmalıdır.

*Astım atak bulgu ve belirtileri gelişirse, kişileştirilmiş astım eylem planını takip edilmeli ve gerekli ise oral kortikosteroid başlanmalıdır.

  1. Donanım

*Hastalara el temizliği ve yüz maskeleri, aracı cihazlar ve PEF metre gibi ekipmanlarını düzenli ve üreticinin önerilerine uygun olarak temizlemeleri önerilmelidir

* Hastalar inhalerlerini ve diğer solunum cihazlarını başkalarıyla paylaşmamalıdır.

(Çalışma grubunun notu :Burada kastedilen hastaların kendi evde kullandıkları nebülizatörleri olup, atak nedenli hastane veya acil başvuruları önlemek bu şekilde hastanın enfeksiyonla karşılaşma riskini azaltmak amaçlıdır. GINA rehberinde nebülizatör kullanılmaması önerilmektedir. Muhtemelen hastane ortamında, COVID-19 tanılı veya kuşkusu olan hastalar için yapılmış bir öneridir.)

*Hastalara nebülizörlerini kullanmaya devam edebilecekleri, çünkü aerosolün nebülizör haznesindeki sıvıdan geleceği ve hastadan virüs parçacıkları taşımayacağı anlatılmalıdır.

  1. Genel bakım önerileri

*Rutin hasta bakım hizmetleri hastalığa özel değişiklikler olacak şeklide planlanmalıdır.

*Poliklinikte bekleme alanları hastaların, diğer hastalardan ve idari personelden sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ayarlanmalıdır.

*Hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterli astım ilaçları reçete edilmelidir.

ASTIM ÇALIŞMA GRUBU