Dünya Astım Günü Etkinlikleri – 2

Ankara da Dünya Astım Günü nedeniyle Türk Toraks Derneği ile de ortak bir toplantı daha düzenlendi. Toplantı Prof. Dr. Zeynep MISIRLIGİL ve Prof. Dr. Metin ÖZKAN başkanlığında yapıldı. Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL ve Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU’nun yaptığı toplantıda Dr. Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, “Obezite-Astım fenotipi: Erişkinlerde obezitenin astım seyri üzerine etkisi” isimli çalışmasını sundu. Doç. Dr. Ersoy CİVELEK “Astım ve Çocuk”, Dr. F. Çağla UYANUSTA KÜÇÜK ise “Astım ve Sigara” başlıklı konuşmalar yaptılar. Toplantıya hekimlerimizin ilgisi oldukça yoğundu.

Toplantıya deneyimleri ile katkı sunan hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca Türk Toraks Derneği Yöneticilerine güzel işbirliği nedeniyle teşekkür ederiz.