EAACI 2023 Ödülleri

EAACI 2023 kongresinde,
1)Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıları Kliniği’nden Tuğba Güler tarafından sunulan“ GASTROINTESTINAL SYSTEM INVOLVEMENT in PATIENTS WITH PRIMARY IMMUNE DEFICIENCY“ başlıklı çalışma “Flash talks on immunodeficiencies and autoimmunity” bölümünde ödül almıştır.
2)İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıları Kliniği’nden Dr. Osman Ozan Yeğit tarafından sunulan “A novel MRGPRX2 dependent basophil activation marker based diagnostic method in ciprofloxacin allergy“ başlıklı çalışma “Management of drug allergy” bölümünde ödül almıştır.
3) Swiss Institute of Allergy and Asthma Research merkezinden Duygu Yazıcı tarafından sunulan “Early environment and trajectories of cough without a cold in the European birth cohort PASTURE“ başlıklı çalışma “Covid 19, Lessons we have learned” bölümünde ödül almıştır.
4)Yeditepe Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği’den Hülya Ercan Saricoban tarafından sunulan “Determination Of The Effect Of KIF3A Gene Polymophism in Turkish Children with Atopic Dermatitis“ başlıklı çalışma “Flash talks on pediatric allergy and prevention” bölümünde ödül almıştır.

Kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.