Geniz Eti ve Bademcikler Alınırsa, Bağışıklık Sistemimiz Etkilenir mi?

bağışıklık sistemi

Geniz eti ve bademcikler bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Öyle ki hem solunum yolu hem de sindirim yolu ile vücudumuza giren yabancı maddelerin ilk karşılaştığı kale kapıları olarak da tanımlanabilir.

Yabancı Maddeler Savaş Başlatırlar

Geniz eti ve bademcikler, aynı dalak gibi, lenf bezleri gibi bağışıklık sistemimizin önemli organlarındandır. Geniz eti ve bademcikler, karşılaştıkları yabancı maddeleri, bağışıklık sistemimizdeki hücrelere tanıtıp onlarla savaşmak için antikor başta olmak üzere gerekli silahların yapılmasını başlatırlar. Ancak bazı kişilerde bu organların sık enfeksiyona neden olmaları ya da aşırı büyüyerek solunum yolu ve sindirim yolunda tıkanıklığa yol açmaları nedeniyle ameliyat ile çıkarılmaları gerekir.

Uyku Apnesi Varsa

Geniz eti ve bademcikler bağışıklık sistemimiz için bu denli önemli olmalarına rağmen çocuklarda en sık yapılan ameliyatlar bu organların ameliyatlarıdır. Geniz eti ilkokul döneminde küçülmeye başlasa da bazen yol açtığı hastalıklar nedeniyle küçülmesi beklenemez ve ameliyat ile çıkarılır. Geniz eti ameliyatı, tekrarlayan ya da inatçı orta kulak enfeksiyonu olan, orta kulakta sıvı olması nedeniyle işitme kaybı olan, obstrüktif uyku apnesi olan çocuklara önerilir. Geniz eti nedeniyle burundan nefes alamayan çocuklar, horlama ve obstrüktif uyku apnesi nedeniyle rahat uyku uyuyamazlar. Bu nedenle yaşam kaliteleri bozulur. Biz büyükler uykumuzu alamadığımızda ertesi günü uykulu, uyuşuk geçiririz ancak çocuklar tam aksine kaliteli uyku uyumazlar ise ertesi gün hiperaktif olurlar. Bademciklerin büyük olması da uyku apnesine yol açar, bu yüzden ameliyat ile çıkarılmaları gerekebilir. Uyku apnesi dışında bademcik ameliyatı; çok sık tonsillit geçiren, antibiyotik alerjisi olan, PFAPA’sı olan hastalara da yapılmaktadır.

Ameliyat Kararı Önemli

Özellikle henüz kendi bağışıklık sistemi olgunlaşmamış okul öncesi çocuklarda bu organların ameliyatla çıkarılmasının, gelecekte sağlık sorunlarına yol açabileceğinden çekinilmektedir. Bu organların büyümeleri nedeniyle solunum yolu ve sindirim yolu tıkandığında ameliyat kararı elbette kaçınılmazdır. Ancak sadece sık tekrarlayan enfeksiyon nedeniyle ameliyat kararı verilmiş ise mutlaka bir kez daha değerlendirilmeli ve bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan ötürü enfeksiyonlara yatkınlık ya da doğumsal bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır.